Wikamp


Fb

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W10

Atrakcyjne stypendia dla doktorantów w projekcie TOMOCON

A+ / A-

Młodym naukowcom oferowane są doskonałe warunki pracy w interdyscyplinarnych międzynarodowych zespołach oraz atrakcyjne stypendia. Więcej informacji na temat programu kursów doktoranckich oraz wszystkie oferty pracy PhD/ESR można znaleźć na stronie projektu: http://www.tomocon.eu. Politechnika Łódzka jest jednym z partnerów projektu. Na naszej uczelni w Instytucie Informatyki Stosowanej przewidziana jest realizacja dwóch przewodów doktorskich (oferty ESR 10 i ESR 11).

 

Wszystkie oferty PhD/ESR są przeznaczone dla słuchaczy pierwszych paru lat studiów doktoranckich, którzy ukończyli studia magisterskie nie wcześniej niż 3 lata temu. Kandydaci mogą być różnych narodowości, ale nie można zatrudnić kandydata, jeżeli wcześniej przebywał już w kraju beneficjenta dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat. Ze względu na ten wymóg oferty w PŁ skierowane są raczej do kandydatów z zagranicy, a dla doktorantów z Polski dostępne byłyby oferty z innych uczelni partnerskich.

 

Procedura rekrutacji jest obecnie otwarta i będzie trwać do 25 października bieżącego roku. Kandydaci mogą aplikować wysyłając wszystkie przewidziane dokumenty (najlepiej jako jeden zbiorczy dokument PDF) bezpośrednio do swoich przyszłych opiekunów określonych dla każdego przewodu doktorskiego oddzielnie. Po zakończeniu etapu rekrutacji specjalna komisja dla każdego przewodu doktorskiego zadecyduje o konieczności przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. Podstawowym kryterium wyboru będą umiejętności i dotychczasowe osiągnięcia zawodowe oraz znajomość języka angielskiego. Planuje się zakończyć procedurę rekrutacji najpóźniej do grudnia bieżącego roku. Uruchomienie przewodów doktorskich powinno nastąpić 1 marca 2018 roku.

 

W przypadku potrzeby dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
 - dr hab. Laurent Babout, prof. PŁ (laurent.babout@p.lodz.pl)
 - dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ (lidia_js@iis.p.lodz.pl)

Data wpisu: 2017-09-28
 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY