Wikamp


Fb

WEEIA

Wykaz dyscyplin naukowych

A+ / A-

Wykaz dyscyplin naukowych, na które będzie przeprowadzana rekrutacja na studiach trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/18 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

 

 

Elektrotechnika


- Teoria obwodów elektrycznych
- Teoria pola elektromagnetycznego
- Elektroenergetyka
- Maszyny elektryczne i transformatory
- Przekładniki
- Urządzenia elektryczne
- Elektrotermia
- Inżynieria wysokonapięciowa
- Nadprzewodniki wysokotemperaturowe
- Mikrotechnologie laserowe
- Zasobnikowe systemy użytkowania energii
- Przetworniki i cyfrowe przyrządy oraz systemy pomiarowe
- Elektromechaniczne mikrosystemy pomiarowe
- Kompatybilność elektromagnetyczna

 


Elektronika

 

- Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone
- Układy elektroniczne i energoelektroniczne
- Termografia
- Sztuczne sieci neuronowe
- Przetwarzanie sygnałów i obrazów
- Systemy rozpoznawania mowy
- Sieci teleinformatyczne
- Sieci łączności radiowej
- Mikroelektronika
- Komputerowe metody analizy obrazów
- Układy scalone ASIC
- Mikrosystemy krzemowe
- Bioelektronika
- Optoelektroniczne mikrosystemy pomiarowe

 


Automatyka i robotyka

 

- Teoria sterowania
- Automatyka napędu elektrycznego
- Sterowanie robotów
- Sterowanie procesami przemysłowymi

 


Informatyka

 

- Statyczne metody rozpoznawania obrazów
- Skomputeryzowane systemy pomiarowe parametrów fizykochemicznych
- Przetwarzanie obrazów- tomografia procesowa
- Inżynieria oprogramowania
- Systemy sztucznej inteligencji

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY