Wikamp


Fb

WEEIA

Studia stacjonarne - plany zajęć dla kierunków WEEIA

A+ / A-

Plany dla studentów WEEIiA studiów pierwszego i drugiego stopnia dla grup laboratoryjnych o nominalnej liczebności do 18 osób


Plany "kierunków wspólnych":

Energetyki (z wyjątkiem 6 sem. 6_E1 i 6_E2) i Transportu podaje Wydział Mechaniczny tutaj

Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska tutaj

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY