Wikamp


Fb

WEEIA

Studia stacjonarne - plany zajęć dla kierunków WEEIA

A+ / A-

Druga redakcja planów dla studentów WEEIiA studiów pierwszego i drugiego stopnia w podziale na grupy laboratoryjne (o nominalnej liczebności do 18 osób). Najbliższe zmiany zostaną podane 21, 25 września.


Plany "kierunków wspólnych":

Energetyki (z wyjątkiem 5 sem. 5_E1e1 i 5_E1e2) i Transportu podaje Wydział Mechaniczny tutaj

Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska tutaj

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY