Wikamp


Fb

WEEIA

Godziny przyjęć Prodziekanów

A+ / A-

 

Studia stacjonarne


dr inż. Andrzej Romanowski - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych

Godziny przyjęć: czwartek 9:15 - 11:00

Zapisy telefoniczne: 42 631 25 00


 

Studia niestacjonarne


prof. dr hab inż. Adam Pelikant - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, doktoranckich i promocji 

Godziny przyjęć: wtorek 11:00 - 12:00

Zapisy telefoniczne: 42 631 25 03

 

dr hab. inż. Andrzej Kanicki, prof. nadzw. - Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych

Godziny przyjęć: czwartek 14:00 – 15:00, sobota 10:00 – 12:00

Zapisy telefoniczne: 42 631 25 03


 

dr hab. inż. Wojciech Tylman - Prodziekan ds. kształcenia

Godziny przyjęć: poniedziałek 8:00 - 10:00

Zapisy telefoniczne: 42 631 25 09

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY