Wikamp


Fb

WEEIA

Plany - studia stacjonarne

A+ / A-

Propozycje planów dla studentów WEEIiA studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim 2016/17. 

 

Tu codziennie o 15:00 podawana będzie kolejna redakcja planów na semestr letni 2016/17. Do tego czasu kiedy nie Dziekan poda zweryfikowanej liczby grup nie należy traktować planów jako ostatecznych.

Uwaga: Do 3 marca plany mogą być często modyfikowany. Potem rejestrowane będą tylko zmiany zgłaszane przez PT Wykładowców.

 

Plany są tworzone dla grup laboratoryjnych o liczebności do 18 osób.


Uwaga : Zasady tworzenia grup nie dotyczą kierunków międzywydziałwych : Energetyka (E), Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy (IBP) i Transport (T) gdzie podstawową jest grupa audytoryjna (jedna dla dwóch grup laboratoryjnych) zgodnie z zasadami układania planów na Wydziale Mechanicznym (WM) i Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (WIPiOŚ). Dla tych kierunków podane są kopie planów tworzonych na :

WM (E oraz T  http://mechaniczny.p.lodz.pl/plan.html)

WIPiOŚ (IBP  https://www.wipos.p.lodz.pl/Plany_zajec,30).

Zajęcia mogą odbywać się :

przez cały semestr - oznaczenie s,

w pierwszej połowie semestry (t.1-8) - oznaczenie p1,

w drugiej połowie semestry (t.9-15) - oznaczenie p2,

                Daty rozpoczęcia drugiej połowy semestru (9 termin) to :

                poniedziałek 08.05, wtorek 09.05, środa 26.04, czwartek 27.04, piątek 05.05.

w terminach nieparzystych (1,3,..13,15) - oznaczenie x1,

w terminach parzystych (2,4,...,12,14) -- oznaczenie x2,

w pierwszych dziesięciu terminach - oznaczenie s10,

w innych, wybranych terminach - oznaczenie w.t.

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY