Wikamp






Fb

WEEIA

Podział roku akademickiego

A+ / A-

Semestr letni roku akademickiego rozpoczyna się 2 marca 2020 r. i kończy się 30 września 2020 r.

Semestr letni

02.03.2020 r. – 30.09.2020 r.

Okres zajęć 02.03.2020 r. – 23.06.2020 r.

Ferie wiosenne 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

Letnia sesja egzaminacyjna

24.06.2020 r. – 12.07.2020 r.

31.08.2020 r. – 24.09.2020 r.

Wakacje letnie

13.07.2020 r. – 30.08.2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

12.06.2020 r.;
od 25.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

 

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego – 31.03.2020 r.

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim – 16.09.2020 r.

Uwagi:

- w dniu 10.06.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

- w dniu 22.06.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek

- w dniu 23.06.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY