Wikamp


Fb
 
 

WEEIA

>>Studia stacjonarne - plany zajęć dla kierunków WEEIA

A+ / A-

Plany dla studentów WEEIiA studiów pierwszego i drugiego stopnia w podziale na grupy laboratoryjne.

Ostateczna wersja planów podana została 19.03. Obecna aktualizacja wynika z:

1.decyzji Dziekana o uruchamieniu bloku "Informatyka śledcza" dla studentów kierunku  Informatyka stopień 2 sem 2,

2.decyzji Dziekana o zwiększeniu o 1 do 2 grup laboratoryjnych do przedmiotu Mikro- i nanotechnologie elektroniki dla studentów kierunku EiT stopień 2 sem 1

3.decyzji Dziekana o sali na Konferencję MathUp w dniu 16.04 w godzinach 10:15-16

Plany "kierunków wspólnych":

Energetyki (z wyjątkiem szóstego sem. 6_E) i Transportu podaje Wydział Mechaniczny tutaj

Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy (z wyjątkiem ósmego sem. 8_IBP) podaje Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska tutaj

 

WEEIA

NASI PARTNERZY