Wikamp


Fb

WEEIA

Studia stacjonarne - plany zajęć dla kierunków WEEIA

A+ / A-

Plany dla studentów WEEIiA studiów pierwszego i drugiego stopnia według stanu przydziałów na 29.11.2017.

Uwagi :

1. Plany są tworzone dla grup laboratoryjnych o nominalnej liczebności do 18 osób.
     Grupy audytoryjne (nominalnie do 32 osób ze względu na warunki techniczne) były tworzone z dwóch grup laboratoryjnych. W skali jednego kierunku nie zawsze jest to teraz możliwe.
Aby zniwelować różnice Dziekan zaproponował dodatkowe grupy audytoryjne (ozn. gr.ćw.). 
      Zapytania i uwagi dotyczące zasad zapisów do tych grup proszę zgłaszać do Dziekanatu.

2. Plany "kierunków wspólnych" czyli:

Energetyki i Transportu                   podaje Wydział Mechaniczny tutaj

Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska tutaj 

3. Daty rozpoczęcia drugiej połowy semestru (9 termin) to:

poniedziałek 27.11, wtorek 28.11, środa 29.11 czwartek 30.11, piątek 24.11.

 

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY