Wikamp


Fb
 
 

WEEIA

Studia stacjonarne - plany zajęć dla kierunków WEEIA

A+ / A-

Plany dla studentów WEEIiA studiów pierwszego i drugiego stopnia w podziale na grupy laboratoryjne.

---Uwaga--------

Czwartki i piątki poczynając od 08.11 do 21.12 są terminami opóźnionymi względem pozostałych dni tygodnia. Numeracja terminów zacznie być spójna w całym tygodniu dopiero od 03.01.2019.

--Historia zmian---------------------------------------

Wersje 1.01-1.05 w stosunku do wersji 1.00 zawierały 25 zmian wynikających w przeważającej większości z postulatów studentów. 

Wersja 1.10 zawierała, oprócz redukcji, zmiany dla grup 1AiR1-1AiR5.

Wersja 1.20 zawierała zmiany dla grup 3AiR3/3AiR4, 3I.01, 5AiR2, 5AiR4, 5AiR5, 2EiT.

Wersja 1.21 zawierała zmiany dla grup 3AiR1-3AiR4, 3ET1-3ET4, 1I s2 (lektorat z języka obcego).

Wersja 1.22 zawierała redukcję grupy 3IB3 oraz nieliczne zmiany dotyczące sal i Prowadzących.

Wersja 1.23 zawierała redukcję grupy 3ET4 oraz nieliczne zmiany dotyczące sal i Prowadzących.
Wersja 1.30 zawierała nieliczne zmiany dotyczące sal (w tym Wampiriada w E106) i Prowadzących.
Wersja 1.31 zawiera nieliczne zmiany zgłaszane przez Prowadzących.
-------------------------------

Plany są tworzone dla grup laboratoryjnych o liczebności do 18 osób. Zasady tworzenia planów nie dotyczą kierunków międzywydziałwych : Energetyka (E), i Transport (T) gdzie podstawową jest grupa audytoryjna (jedna dla dwóch grup laboratoryjnych) zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Mechanicznym

Dla tych kierunków międzywydziałowych plany prezentowane są  :

WM (E oraz T  http://mechaniczny.p.lodz.pl/plan.html)

WIPiOŚ (IBP  https://www.wipos.p.lodz.pl/Plany_zajec,30).

 

Zajęcia mogą odbywać się :

przez cały semestr - oznaczenie s,

w pierwszej połowie semestru t.1-8,

w drugiej połowie semestru t.9-15; Daty rozpoczęcia drugiej połowy semestru (9 termin) to:

   poniedziałek 26.11, wtorek 27.11, środa 28.11, czwartek 06.12, piątek 07.12.

w terminach nieparzystych (1,3,..13,15) - oznaczenie x1,

w terminach parzystych (2,4,...,12,14) -- oznaczenie x2,

w pierwszych dziesięciu terminach t.1-10,

w innych, wybranych terminach (w.t.) - oznaczenia : w.w.t., c.w.t, l.w.t., p.w.t. ,

Dostępność audytoriów można sprawdzić tutaj http://www.weeia.p.lodz.pl/wgrane_pliki/18sep28audyt.pdf

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY