Wikamp


Fb

WEEIA

Studia stacjonarne - plany zajęć

A+ / A-

Plany stan 12.03.2020. Zawieszenie zajęć 12.03-14.04 nie jest uwzględniane w planach. Dla przypomnienia:

15.04-środa t.6, 16.04-czwartek t.6, 17.04-piątek t.7, 20.04-poniedziałek t.7, 21.04-wtorek t.7.

Dla przedmiotu Podstawy programowania II zaplanowano dwa dodatkowe terminy zajęć laboratoryjnych (do 17 stud.) w pon. i czw. 16:15-18. Są one widoczne w planach grup 4I.

Po zmianach wskazane jest zrównoważenie liczebności we wszystkich grupach.

Numeracja terminów (t.) dla wszystkich grup rozpoczyna się od 02.03 i kończy 23.06.2020 

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY