Wikamp


Fb

WEEIA

Terminy wypłat stypendiów

A+ / A-

Terminy wypłat w czerwcu 2017.:

 

  • wprowadzanie kont bankowych - 31.05
  • wprowadzanie danych do wypłaty - 02.06
  • przelew - studia stacjonarne - 07.06
  • przelew - studia niestacjonarne - 08.06
  • studia doktoranckie - 09.06

Numery rachunków bankowych można przekazywać elektronicznie na adres mail:  elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl lub osobiście:  Kwestura PŁ.- Sekcja Stypendialna,  I piętro pok. 113, przy ul. Żwirki 36

 

WYJAŚNIENIE- (dotyczy studentów, którzy ubiegają się o stypendium np: socjalne, specjalne lub rektora i nie podali konta bankowego dot. np: studentów I rok.

 

WAŻNE - po rozpatrzeniu wniosku studenci zobowiązani są odbierać przygotowane decyzje,  brak odbioru decyzji przez studenta wstrzymuje przygotowanie studentowi wypłaty.

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY