Wikamp


Fb

WEEIA

Przewody doktorskie

A+ / A-

w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł rozprawy: Analiza tekstury obrazów ultrasonograficznych dla oceny żywotności mięśnia sercowego

Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki

Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł rozprawy: Zaawansowane metody akwizycji próbek biometrycznych dla niekooperacyjnych systemów uwierzytelniania

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

Promotor pomocniczy: dr inż. Kamil Grabowski

Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł rozprawy: Algorytmy szacowania wybranych parametrów modeli termicznych systemów elektronicznych

Promotor: dr hab. inż. Marcin Janicki, prof. nadzw.

Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł rozprawy: Numeryczne modelowanie zjawisk cieplnych w nanostrukturach półprzewodnikowych

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Zubert, prof. nadzw.

Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł rozprawy: Techniki metaprogramowania w implementacji algorytmów dla potrzeb monitorowania wybranych procesów przemysłowych

Promotor: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Chaniecki

Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Synteza regulatorów ślizgowych dla przetworników energoelektronicznych ze słabo tłumionymi wejściowymi filtrami LC

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Chudzik

Dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Co-Simulation of Transient Effects in Superconducting Accelerator Magnets

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

Promotor pomocniczy: dr Bernhard Auchmann (CERN)

Dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Analiza sił wibracyjnych działających na ściany kadzi transformatorów wielkich mocy

Promotor:  prof. dr hab. inż. Paweł Witczak

Dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Advanced teleoperation methods for multi-finger grippers with external sensors

Dyscyplina: automatyka i robotyka

Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. nadzw.

Tytuł rozprawy: Ślizgowe sterowanie dyskretnymi obiektami dynamicznymi z wykorzystaniem predefiniowanych przebiegów zmiennej przełączającej

Dyscyplina: automatyka i robotyka

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

Tytuł rozprawy: Sieci Petriego w regulatorach rozmytych

Promotor: dr hab. Krzysztof Szabat, prof. nadzw.
promot pomocniczy:
dr inż. Jarosław Kacerka

Dyscyplina: automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Dyskretne ślizgowe sterowanie wybraną klasą obiektów z opóźnieniem w torze wejściowym

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

Dyscyplina: automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Analiza wrażliwości asynchronicznych napędów trakcyjnych sterowanych wektorowo na zmiany parametrów

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Dębowski, prof. nadzw.

Dyscyplina: automatyka i robotyka

w dyscyplinie elektronika

Tytuł rozprawy: Optymalizacja kosztów budowy oraz eksploatacji linii kablowych wysokich napięć

Promotor: prof. dr hab. inż. George Anders

Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Sakowicz

Dyscyplina: elektronika

Tytuł rozprawy: Design and optimization of photonic systems

Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik

Promotor: prof. Ian O'Connor

Dyscyplina: elektronika

Tytuł rozprawy: Analiza dryftu temperaturowego w bolometrycznych kamerach termowizyjnych

Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek

Dyscyplina: elektronika

 

Tytuł rozprawy: Application of FPGA Devices to Image Acquisition and Processing in Large Scale Physics Experiments

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Napieralski

Dyscyplina: elektronika

 

Tytuł rozprawy: Modelling of multicore processors for the investigation of temperature reduction methods

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Napieralski
promotor pomocniczy:
dr inż. Cezary Maj

Dyscyplina: elektronika

Tytuł rozprawy: Implementacja w układzie FPGA równoległego procesora do przetwarzania i segmentacji obrazu metodą inspirowaną działaniem sieci synchronizowanych oscylatorów

Promotor: dr hab. inż. Michał Strzelecki, prof. nadzw.

Dyscyplina: elektronika

Tytuł rozprawy: Prototyping methodology for digital controller design based on the MTCA infrastructure for optical synchronization systems in free electron lasers

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

Dyscyplina: elektronika

Tytuł rozprawy: Zintegrowane połączenia optyczne na podłożach ceramicznych

Promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Lisik 

Dyscyplina: elektronika

Tytuł rozprawy: Analiza i implementacja metod sztucznej inteligencji przy niepełnej informacji medycznej na przykładzie oceny ryzyka chorób kardiologicznych

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Ciota

Dyscyplina: elektronika

Tytuł rozprawy: Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne

Promotor:  prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik

Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Sibiński

Dyscyplina: elektronika

w dyscyplinie elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Long-term, dynamic modeling of the power system development

Promotor:  prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski

Dyscyplina: elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Optymalizacja planowania pracy i rozwoju systemów dystrybucyjnych

Promotor:  prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski

Dyscyplina: elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Wytwarzanie i badanie właściwości cienkich warstw przewodzących na kompozytowych strukturach tekstylnych z wykorzystaniem metod nanoszenia próżniowego

Promotor:  dr hab. inż. Ryszard Pawlak, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Ewa Korzeniewska

Dyscyplina: elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Diagnostyka podobciążeniowego przełącznika zaczepów oparta o analizę dynamicznego procesu przełączania

Promotor:  prof. dr hab. inż. Franciszek Mosiński
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Michał Wierzbowski

Dyscyplina: elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Reliabilityassessment of protective relays in harmonic-pollutedpower systems

Promotor: prof. dr hab. inż. George Anders

Dyscyplina: elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Optimization of Energy Mix with Significant Shares of Renewable Energy Sources

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
Promotor pomocniczy:
dr inż. Michał Wierzbowski

Dyscyplina: elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Korekcja właściwości metrologicznych trakcyjnych liczników energii elektrycznej

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Pacholski, prof. nadzw.

Dyscyplina: elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Electric Power Losses Reduction in Distribution Systems Using Selective Particle Swarm Optimization

Promotor: dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. nadzw.

Promotor pomocniczy: dr Alexander Gorpinich

Dyscyplina: elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Zespołowy ogranicznik przepięć przeznaczony do układów trakcyjnych wyłączanych przeciwprądem

Promotor: dr hab. inż. Piotr Borkowski, prof. nadzw. 

Dyscyplina: elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Optimization of energy balancing and Ancillary Services in low voltage networks

Promotor:  prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski

Dyscyplina: elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Optimization of distribution electrical networks in the modern power systems

Promotor:  prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski

Dyscyplina: elektrotechnika

w dyscyplinie informatyka

Tytuł rozprawy: Modelling 3D scenes from sequences of depth images in a personal micro-navigation aid for the visually impaired

Promotor: prof. dr hab. Paweł Strumiłło

Promotor pomocniczy:  dr inż. Piotr Skulimowski

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Three-dimensional image processing methods to investigate structural changes of granular materials during gravitational flow based on X-ray tomography data

 

Analiza zmian struktur materiałów sypkich podczas przepływów grawitacyjnych z zastosowaniem przetwarzania trójwymiarowych obrazów tomograficznych

 

Promotor: dr hab. inż. Laurent Babout, prof. nadzw.

Promotor pomocniczy:  dr inż. Krzysztof Grudzień

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Rozmyte modelowanie właściwości wybranych obiektów cieplnych

Promotor: dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. nadzw.

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Zastosowanie algorytmów  przetwarzania obrazów do automatycznego oceniania wybranych typów zadań egzaminacyjnych z matematyki

Promotor: dr hab. inż. Szymon Grabowski, prof. nadzw.

Promotor pomocniczy:  dr inż. Wojciech Bieniecki

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Biometric recognition in less-cooperative environments

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

Promotor pomocniczy: dr inż. Kamil Grabowski

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Techniki kompresji i równoległości bitowej w wybranych problemach wyszukiwania wzorców w tekście

Promotor:  dr hab. inż. Szymon Grabowski, prof. nadzw.

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Keypoint matching for object detection in 2.5 D images

Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Skulimowski

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Zastosowanie metody zbiorów poziomicowych do segmentacji naczyń krwionośnych w obrazach angiograficznych. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Software Framework for High-Performance Inter-Process Communication based on Shared-Memory for Large-Scale Data Acquisition Systems

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Napieralski
Promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Orlikowski

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Algorithms for flowvelocitydeterminationbased on spatio-temporal analysis using electrical capacitance tomographyimages

Promotor: dr hab. Volodymyr Mosorov, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Grudzień

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Modelowanie zjawisk termicznych tkanki skóry do wspomagania diagnostyki zmian patologicznych

Promotor: dr hab. inż. Michał Strzelecki, prof. nadzw.

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Predykcja cen akcji na giełdzie z zastosowaniem modeli analityczno-neuronowych neural networks

Promotor: dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. nadzw.

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Algorytmy nawigacji platformy mobilnej w nieznanym otoczeniu w kontekście paradygmatu obiektowego

Promotor: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Filtracja obrazów ultrasonograficznych w czasie rzeczywistym przy użyciu procesorów graficznych (GPU)

Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Nieniewski

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Gravitational solids flow parameters estimation by the use of electrical capacitance tomography and artificial neural networks

Promotor: dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Romanowski

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Algorytmy wyznaczania parametrów charakteryzujących oddziaływanie sondy z powierzchnią materiału badanego mikroskopem sił atomowych

Promotor: dr hab. Mariusz Zubert, prof. nadzw.

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Problems of numerical calculation of derivatives and differential equations of fractional orders

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Wyznaczanie map ukrwienia i napowietrzania płuc za pomocą filtracji sekwencji obrazów rezonansu magnetycznego

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Metodyka projektowania systemu interakcji człowiek-robot dedykowanego dla zdalnej nawigacji bezzałogową platformą jezdną

Promotor: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Strzecha

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Optymalizacja algorytmów numerycznych wykorzystujących równania różnicowe całkowitych i niecałkowitych rzędów

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Algorytmy segmentacji rentgenowskich obrazów mikrotomograficznych stopów tytanu

Promotor: prof. dr hab. inż Dominik Sankowski

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Laurent Babout, prof. nadzw.

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Rozpoznawanie emocji na podstawie mowy naturalnej

Promotor: dr hab. inż. Adam Pelikant, prof. nadzw.

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Metodyka AADL projektowania rozproszonych systemów czasu rzeczywistego w autonomicznej platformie mobilnej.

Promotor: prof. dr hab inż. Dominik Sankowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Strzecha

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Algorytmy przetwarzania danych  w rozproszonych środowiskach heterogenicznych dla potrzeb tomografii

Promotor: dr hab inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. nadzw.

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Algorytmy obliczeń równoległych z użyciem procesorówgraficznych (GPU) do przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych z przemysłowych systemów tomograficznych

Promotor: prof. dr hab inż. Dominik Sankowski

Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Romanowski

Dyscyplina: informatyka

Tytuł rozprawy: Dwumodalne obrazowanie lewej komory serca i naczyń wieńcowych z wykorzystaniem tomografii komputerowej oraz spoczynkowej echokardiografii przezklatkowej

Promotor:  prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

Dyscyplina: informatyka

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY