Wikamp


Fb
 
 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W10

Partnerstwo pomiędzy Commerz Systems oraz WEEIA

A+ / A-

Commerz Systems jest częścią grupy Commerzbanku, jednego z największych europejskich banków. Firma jest głównym dostawcą usług projektowania i zarządzania aplikacjami. Obecnie zatrudnia ponad 900 pracowników w oddziałach w Polsce (Łódź), Niemczech (Frankfurt, Brema) oraz w Czechach (Praga).

Chociaż łódzka placówka jest najmłodsza, to wykazuje bardzo dużą dynamikę wzrostu.

 

Utworzenie w naszym regionie oddziału tak dużego podmiotu gospodarczego świadczy o docenianiu przez Commerz Systems potencjału rozwojowego miasta, a także jakości specjalistów z zakresu IT, w tym tych którzy są kształceni na naszym Wydziale.

 

Partnerstwo zaangażowanej w sprawy nauki i edukacji firmy z największym o takiej specyfice Wydziałem w Polsce jest wydarzeniem o dużym znaczeniu. Z punktu widzenia Wydziału najważniejszymi elementami podpisanego porozumienia są: udoskonalenie synchronizacji prowadzonej działalności dydaktycznej z wymaganiami stawianymi przez rynek pracy, umożliwienie studentom zdobycia wiedzy z technologii stosowanych w praktyce biznesowej oraz zapewnienie bardzo ciekawej oferty stażowej. Podpisanie umowy staje się również drogą do rozwinięcia współpracy na innych polach, w tym w zakresie naukowym i badawczym.

Data wpisu: 2018-02-28
 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY