Wikamp






Fb

WEEIA

Administracja

A+ / A-

ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź

Telefony:

       42 631 25 04 - kierownik administracyjno-techniczny
       42 631 25 04 - remonty, nadzór budowlany, zamówienia publiczne
       42 631 24 93 - zamówienia publiczne
       42 631 25 05 - kierownik służb porządkowych, księgi inwentarzowe

Fax: 42 636 14 80

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY