Wikamp


Fb

WEEIA

Komisje Dydaktyczne

A+ / A-

Komisja dydaktyczna dla kierunku elektrotechnika

Przewodniczący: dr hab. inż. Ryszard Pawlak, prof. nadzw.

Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. nadzw.

Sekretarz: dr inż. Maria Walczak


prof. dr hab. inż. Krzysztof Komęza

prof. dr hab. inż. Paweł Witczak

dr hab. inż. Andrzej Kanicki, prof. nadzw.

dr inż. Paweł Adamczyk

dr inż. Marek Glaba

dr inż. Andrzej Kuczyński

dr inż. Krzysztof Majer

dr inż. Grażyna Sobiczewska

dr inż. Michał Szypowski

dr inż. Józef Wiśniewski

dr inż. Witold Kubiak

Krystian Siczek

Jakub Staniewski

Komisja dydaktyczna dla kierunku elektronika i telekomunikacja

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek

Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Marcin Janicki, prof. nadzw.

Sekretarz: dr inż. Krzysztof Tomalczyk


prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik

dr hab. inż. Wojciech Tylman

dr inż. Piotr Amrozik

dr inż. Marcin Kociołek

dr inż. Jacek Podgórski

Olaf Mas

Norbert Sokołowicz

Komisja dydaktyczna dla kierunku automatyka i robotyka

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Edward Jezierski

Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. nadzw.

Sekretarz: dr inż. Grzegorz Wasiak


prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. nadzw.

dr hab. inż. Krzysztof Pacholski, prof. nadzw.

dr hab. inż. Ryszard Pawlak, prof. nadzw.

dr. inż. Wojciech Błasiński

dr inż. Tomasz Rybicki

dr inż. Piotr Woźniak

Kamil Kozłowski

Natalia Walczak

Komisja dydaktyczna dla kierunku informatyka

Przewodniczący: dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. nadzw.

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Maria Dems

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

Sekretarz: dr hab. inż. Robert Banasiak

 

prof. dr hab. inż. Adam Pelikant

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. nadzw.

dr hab. inż. Wojciech Tylman

dr inż. Piotr Dębiec

dr inż. Paweł Drzymała

dr inż. Grzegorz Jabłoński

dr inż. Andrzej Romanowski

Monika Jędrzejek

Adrian Korzeniowski

Komisja dydaktyczna dla kierunku mechatronika

Przewodniczący: dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek, prof. nadzw.

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski

Sekretarz: dr inż. Krzysztof Smółka

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Komęza

dr hab. inż. Jacek Gołębiowski, prof. nadzw.

dr inż. Ewa Korzeniewska

dr inż. Piotr Chudzik

dr inż. Łukasz Pietrzak

dr inż. Marcin Lefik

Bartłomiej Popiel

Paweł Wróblewski

Komisja dydaktyczna dla kierunku inżynieria biomedyczna

Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Szczypiński

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Sekretarz: dr inż. Aleksandra Królak

 

prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

prof. dr hab. inż. Bogdan Walkowiak

dr hab. inż. Michał Strzelecki, prof. nadzw.

dr inż. Dorota Bociąga

Joanna Piwko

Komisja dydaktyczna dla kierunku systemy sterowania inteligentnymi budynkami

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski

Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Dariusz Heim

Sekretarz: mgr inż. Arkadiusz Ambroziak

 

dr inż. arch. Marek Grymin

dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

dr inż. Marek Pawłowski

dr inż. Grzegorz Raniszewski

Piotr Strojny

Komisja dydaktyczna dla kierunku transport

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski

Sekretarz: dr inż. Tomasz Szydłowski


prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czołczyński

prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta

dr hab. inż. Krzysztof Pacholski, prof. nadzw.

dr hab. inż. Bogdan Warda

dr inż. Sławomir Barański

dr inż. Piotr Błaszczyk

dr inż. Mariusz Smoczyński

dr inż. Marek Woźniak

Patrycja Gościniak

Sławomir Błaszczyk

Komisja dydaktyczna dla kierunku energetyka

Przewodniczący: prof dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Andrzej Kanicki, prof. nadzw.

Sekretarz: dr inż. Piotr Jasiński


prof. dr hab. inż. Elżbieta Leśniewska-Komęza

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski

dr hab. inż. Artur Gutkowski

dr hab. inż. Aleksander Olczyk

dr inż. Janusz Buchta

dr inż. Jakub Łagodziński

dr inż. Tomasz Kotlicki

dr inż. Mariusz Pawlak

dr inż. Krzysztof Sobczak

Mariusz Szymaszkiewicz

Damian Kądrowski

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY