Wikamp


Fb

WEEIA

Misja i strategia Wydziału

A+ / A-

 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, jeden z trzech Wydziałów – Założycieli Politechniki Łódzkiej, jest jednostką naukowo-dydaktyczną o uznanej pozycji w kraju i na świecie, powołany do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz kształcenia i rozwoju kadry naukowej, kształcenia i wychowywania studentów, zgodnie z zasadami wolności nauki i nauczania w pełnym poszanowaniu wartości akademickich. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej kreuje i upowszechnia osiągnięcia nauki i techniki, a także działa na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, zabierając głos opiniotwórczy i doradczy w ważnych dla kraju i województwa sprawach gospodarczych i społecznych. Realizując swoją misję, Wydział stawia na kreatywność, otwartość, profesjonalizm, przedsiębiorczość, partnerskie relacje ze środowiskiem studenckim i instytucjami otoczenia.

 

WEEIA

KALENDARZ

NASI PARTNERZY