Wikamp


Fb

WEEIA

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

WEEIA

KALENDARZ

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2018-09-11

Kurs BHP

 

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy kolejno przejść przez ścieżkę: virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta i Kurs BHP. Na kolejnej stronie należy wybrać ponownie zakładkę Kurs BHP i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Bibliotece lub z Dziekanatu.

Na wyświetlonej stronie należy podać klucz dostępu w polu: "WEEIiA wrzesień 2018".
Klucz dostępu do kursu: WEE-9-2018

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 16.09.2018r.
Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

2018-08-24

Stypendium ministra

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra na rok 2018/19 upływa 14 września 2018 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendium-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-pl-r-akadem-201819

NASI PARTNERZY