- A   + A
Rekrutacja
ematura
Aktualności

2015-04-01 | Godziny dziekańskie

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu, ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 02.04.2015 (czwartek) od 15:00.

Dziekan Wydziału EEIA

dr hab. inż. Sławomir Hausman

2015-03-23 | Akademia Telekomunikacji

Zapraszamy na Akademię Telekomunikacji w Łodzi

Ruszamy z rekrutacją do kolejnej edycji Akademii Telekomunikacji. Jest to bezpłatny program firmy Ericpol. Obejmuje cykl 7 wykładów z zakresu technologii mobilnej GSM i UMTS skierowany do studentów. Zajęcia kończy egzamin, którego zaliczenie jest warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Akademii Telekomunikacji.

Zajęcia odbywać się będą w budynkach Ericpola w środy (grupa podstawowa) w godzinach popołudniowych, poczynając od 15.04.2015.

Tematyka wykładów:

  • Pasmo systemu GSM

- Wielodostęp FDMA/TDMA
– Kształt komórek
– Inżynierskie podejście do planowania rozkładu komórek
– Pojemność systemu i problem pokrycia

  • Architektura systemu GSM

- Główne funkcje poszczególnych węzłów części komutacyjnej
– Zadania BSC i BTS
– Ewolucja systemu z 2G przez 2.5G do 2.75G

  • Interfejs radiowy GSM

- Zjawiska występujące podczas transmisji danych drogą radiową
– Rozwiązywanie problemów występujących w czasie transmisji radiowej (interferencje, zaniki, odbicia etc.)

  • Narodziny systemu 3G

- Dziedzictwo GSM
– Pasmo UMTS
– Nowy interfejs radiowy cz.1

  • Logiczna organizacja transmisji

- Nowy interfejs radiowy cz.2
– Kanały logiczne i fizyczne

  • Ewolucja 3

- Burst, frame, multiframe
– “Twarde” i “miękkie” przenoszenie połączeń
– Idea HSPA

JAK APLIKOWAĆ?
Osoby chcące wziąć udział w kursie, zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępne:
http://goo.gl/forms/vXt14iG7mK

Zgłoszenia zbieramy do 7 kwietnia. W przeciągu kilku dni od tej daty skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przekazania szczegółów organizacyjnych.

 

W razie pytań, zapraszamy do mailowego kontaktu z koordynatorem kursu: olga.blaszczyk@ericpol.pl

2015-03-18 | Stypendium Rektora

Zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Łódzkiej w studentom 1 semestru studiów I stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2014/15, na kierunkach prowadzonych przez Wydział mogą zostać przyznane nw. liczby stypendiów rektora dla najlepszych studentów:

kierunek

forma kształcenia, studia:

liczba

studiów

stacjonarne

niestacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

stypendiów

Automatyka i Robotyka

S

   

2

4

Elektronika i Telekomunikacja

S

   

2

4

Elektrotechnika

S

   

2

4

Informatyka

S

   

2

5

Mechatronika

S

 

 

2

1

Transport

S

   

2

1

Wszelkie informacje dotyczące zasad przyznawania m.in. ww. stypendium dostępne są na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej www.p.lodz.pl w dziale: studenci, pomoc materialna.

2015-03-11 | ABB IT Challenge 2015

2015-03-09 | BHP

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy po zalogowaniu się do platformy WIKAMP (www.edu.p.lodz.pl) wybrać WEEIA w bloku Wirtualne Wydziały. 
Na wyświetlonej stronie widnieć będzie link "
Kurs BHP". Po wejściu w link należy podać klucz dostępu w polu "WEEIiA marzec 2015".
Klucz dostępu do kursu:
BHP_ElektrycznY

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie
do 31.03.2015r.
Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

 

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

2014-11-19 | P&G International IDS Challenge

Are you ready for FUN and CHALLENGE? Do you want to discover a week in the life of an IDS manager in P&G? Do you want to get personal coaching, develop your management and business skills? Apply for IDS Challenge!

Description

The International IDS Challenge course is designed for students from across Europe. Students will get insight into how Information Technology (IT) is used to produce commercial advantage in a global business environment.

You will work in a challenging and fun learning environment together with other students to solve a company business need. The four days include a series of case studies and lectures that will help you to professionally grow and develop your leadership skills. 

And have a lot of fun! We have had hundreds of very enthusiastic students enjoying the event over the last 20 years! 

Visit uor fanpage on facebook:

https://www.facebook.com/idschallenge/info

BONTermomodernizacja
CTS CetransKapitał Ludzki
strony internetowe Warszawa
medicaid find a doctor phentermine 37.5 first health of the carolinas buy cipro online health insurance in alaska cialis ireland online blue shield mental health viagra quinn the medicine woman buy cialis kaiser health care reform buy propecia california affordable health insurance ingen receptpligtig medicin health insurance in wi amoxicillin online