Wikamp


Fb
 
 

WEEIA

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

WEEIA

KALENDARZ

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2018-12-12

Godziny dziekańskie

 

W związku ze spotkaniem JM Rektora Politechniki Łódzkiej, prof. dr. hab. inż. Sławomira Wiaka z pracownikami Wydziału EEIA, ogłaszam godziny dziekańskie 17 grudnia od 14:00 do 16:00.

 

Dziekan Wydziału EEIA

dr hab. inż. Sławomir Hausman

2018-10-04

Kurs BHP

 

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy kolejno przejść przez ścieżkę:

 

virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta
i Kurs BHP. Na kolejnej stronie należy wybrać ponownie zakładkę Kurs BHP
i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Bibliotece lub z Dziekanatu.

 

Na wyświetlonej stronie należy podać klucz dostępu w polu:

"WEEIiA październik 2018".

Klucz dostępu do kursu: WEE-10-2018

 

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 31.10.2018r.

Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

 

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

 

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

NASI PARTNERZY