Wikamp


Fb

WEEIA

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
2018-05-23

Rekrutacja na studia w Politechnice Łódzkiej

 

2018-02-28

Partnerstwo pomiędzy Commerz Systems oraz WEEIA

 

 

 

Commerz Systems, międzynarodowa firma IT oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej nawiązały współpracę. Uroczyste podpisanie porozumienia o partnerstwie z polskim oddziałem spółki miało miejsce 27 lutego 2018 r o godz. 10 na terenie Wydziału. Podpisy pod umową złożyli Dyrektor mgr inż. Adam Włodarczyk oraz Dziekan Wydziału dr hab. inż. Sławomir Hausman. Szeroko zakrojony program współpracy obejmuje m.in.: prowadzenie wspólnych projektów naukowo – badawczych; organizowanie praktyk studenckich; organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów i szkoleń; wzajemne upowszechnianie informacji o wynikach współpracy oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wynikających z bieżących potrzeb Stron. Zarówno Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, jak również firma Commerz Systems uzyskują tytuł Partnera, którym mogą posługiwać się w prowadzonych działaniach.

więcej...
2018-02-21

Podpisanie umowy z gdyńskim Centrum Techniki Morskiej o współpracy w zakresie badań, projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań obronnych

 

 

W poniedziałek 12 lutego 2018 r. w siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (CTM) w Gdyni, odbyło się spotkanie sygnatariuszy umowy o współpracy zawartej pod koniec 2017 roku pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, a wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) CTM. Podczas spotkania przedstawiciele obu instytucji omówili szczegóły wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze obronności.

Więcej informacji
2018-01-17

Nauka movi(e)

 

 

Łódź będzie pierwszym w Polsce miastem, w którym zostanie wdrożona i uruchomiona sieć 5G. Sukces ten nie byłby możliwy bez zaangażowania naukowców z Politechniki Łódzkiej. Między innymi temu tematowi poświęcony jest odcinek cyklu "Nauka movi(e)", którego bohaterem jest dr hab. inż. Sławomir Hausman, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.

2016-11-03

Nauka movi(e)

 

 

Kolonizacja Marsa do niedawna wydawała się science fiction. Okazuje się, że aby sięgać po marzenia, nawet te kosmiczne, potrzebna jest pasja i ciężka, systematyczna praca.

 

To wyróżnia zaangażowanych w studenckim kole naukowym "Skaner" działającym pod kierunkiem dr. hab. inż. Grzegorza Granosika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki PŁ.

 

Sukcesy przyszły studentom szybko, wśród najważniejszych są: zwycięstwo w European Rover Challenge 2016 oraz 5. miejsce w University Rover Challenge - zawodach łazików marsjańskich stworzonych przez drużyny z całego świata.

 

Drużynę Raptors tworzą: Mateusz Kujawiński, Kacper Andrzejczak, Tomasz Kubiak, Piotr Zieliński, Łukasz Chlebowicz, Dawid Pilarski, Karolina Nowak.

 

Więcej o Zespole na koncie w portalu Facebook(link is external) oraz na stronie www.raptors.p.lodz.pl

2016-11-15

Nauka movi(e)

 

Bohaterem kolejnego odkrycia w cyklu "Nauka movi(e)" jest prof. Piotr Borkowski z Wydziału  Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.

 

Naukowiec jest koordynatorem podpisanej w kwietniu 2016 roku umowy między Politechniką Łódzką a Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. Porozumienie ma charakter umowy ramowej i przewiduje rozwój współpracy w zakresie elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki, mechaniki, fizyki oraz inżynierii badań w dziedzinie fizyki molekularnej i jądrowej.

 

Z inicjatywy prof. Piotra Borkowskiego, kierownika Katedry Aparatów Elektrycznych,  uruchomiono na PŁ innowacyjny i unikatowy kierunek inżynierskich studiów - systemy sterowania inteligentnymi budynkami. Przygotowuje on specjalistów z zakresu systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków.

 

 

WEEIA

KALENDARZ

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2018-03-23

Kurs BHP

 

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy kolejno przejść przez ścieżkę:

virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta
i Kurs BHP. Na kolejnej stronie należy wybrać ponownie zakładkę Kurs BHP
i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Bibliotece lub z Dziekanatu.

Na wyświetlonej stronie należy podać klucz dostępu w polu:
"WEEIiA marzec 2018".
Klucz dostępu do kursu: WEE-3-2018

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 23.04.2018r.
Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

NASI PARTNERZY