Wikamp


Fb

WEEIA

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
2016-11-03

Nauka movi(e)

 

 

Kolonizacja Marsa do niedawna wydawała się since fiction. Okazuje się, że aby sięgać po marzenia, nawet te kosmiczne, potrzebna jest pasja i ciężka, systematyczna praca.

 

To wyróżnia zaangażowanych w studenckim kole naukowym "Skaner" działającym pod kierunkiem dr. hab. inż. Grzegorza Granosika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki PŁ.

 

Sukcesy przyszły studentom szybko, wśród najważniejszych są: zwycięstwo w European Rover Challenge 2016 oraz 5. miejsce w University Rover Challenge - zawodach łazików marsjańskich stworzonych przez drużyny z całego świata.

 

Drużynę Raptors tworzą: Mateusz Kujawiński, Kacper Andrzejczak, Tomasz Kubiak, Piotr Zieliński, Łukasz Chlebowicz, Dawid Pilarski, Karolina Nowak.

 

Więcej o Zespole na koncie w portalu Facebook(link is external) oraz na stronie www.raptors.p.lodz.pl

2016-11-15

Nauka movi(e)

 

Bohaterem kolejnego odkrycia w cyklu "Nauka movi(e)" jest prof. Piotr Borkowski z Wydziału  Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.

 

Naukowiec jest koordynatorem podpisanej w kwietniu 2016 roku umowy między Politechniką Łódzką a Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. Porozumienie ma charakter umowy ramowej i przewiduje rozwój współpracy w zakresie elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki, mechaniki, fizyki oraz inżynierii badań w dziedzinie fizyki molekularnej i jądrowej.

 

Z inicjatywy prof. Piotra Borkowskiego, kierownika Katedry Aparatów Elektrycznych,  uruchomiono na PŁ innowacyjny i unikatowy kierunek inżynierskich studiów - systemy sterowania inteligentnymi budynkami. Przygotowuje on specjalistów z zakresu systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków.

 

 

2017-03-07

Nauka movi(e)

 

Dynamiczny rozwój nowych technologii stwarza użytkownikom sprzętu elektronicznego coraz większe możliwości. Oferta i dostępność powiększają się, ale problemy z diagnostyką i awariami pozostają. W Instytucie Systemów Inżynierii Elektrycznej na Wydziale EEIA prof. dr hab. Michał Tadeusiewicz i dr hab. Stanisław Hałgas, prof. PŁ pracują nad detekcją uszkodzeń, między innymi, w sprzętach codziennego użytku – telewizorach, czy telefonach.

wywiad

WEEIA

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2017-05-09

Godziny dziekańskie

 

Ogłaszam godziny dziekańskie w dniach:

 

  • 11 maja od godziny 14:00 - w tym dniu odbywa się pochód Juwenaliowy ul. Piotrkowską, który inauguruje Łódzkie Juwenalia;

 

  • 2 czerwca od godziny 12:00 - w tym dniu odbywa się akcja charytatywna na rzecz Domu Dziecka oraz pochód Juwenaliowy Politechniki Łódzkiej połączony z prezentacją scenek juwenaliowychDziekan Wydziału EEIA

dr hab. inż. Sławomir Hausman

2017-03-08

Kurs BHP

 

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy po zalogowaniu się do platformy WIKAMP (www.edu.p.lodz.pl) wybrać WEEIA w bloku Wirtualne Wydziały. 

 

Na wyświetlonej stronie widnieć będzie link "Kurs BHP". Po wejściu w link należy podać klucz dostępu w polu "WEEIiA marzec 2017".

 

Klucz dostępu do kursu: ElektryK

 

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie do 07.04.2017r. Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

 

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

 

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

NASI PARTNERZY