Wikamp


Fb

WEEIA

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
2017-11-21

Zaproszenie

 

 

Firma Intel wraz z deepsense.ai zapraszają na szkolenie z zagadnień ucznia maszynowego i deeplearningu. Na 3 godzinnym szkoleniu omawiane będą praktycznie problemy związane z uczeniem maszynowym, w szególności jak wykorzystać deep learning do rozpoznawania obrazów.

 

Szkolenie odbędzie się się w sali E1, 23 listopada w godzinach 17-20 z przerwą na posiłek.

 

Dla uczestnictwa w szkoleniu konieczna jest rejestracja na stronie: 

 

https://plan.seek.intel.com/intel-ai-academy-deep-learning-workshop

2017-11-13

Godziny dziekańskie

 

W związku z organizacją na Wydziale Łódzkich Dni Informatyki, ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów wszystkich kierunków w dniu 22.11.2017 od 7:00 do 18:00.

Zachęcam Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące Łódzkich Dni Informatyki znajdą na stronie internetowej wydarzenia: 

 

http://www.lodzkiedniinformatyki.pl/

 

Dziekan Wydziału EEIA

dr hab. inż. Sławomir Hausman

więcej...
2017-10-10

Trwa rejestracja uczestników 1. Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2017

 

W dniach 17 - 19 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się pierwszy ogólnopolski kongres adresowany do młodych naukowców (najzdolniejszych studentów i doktorantów realizujących projekty naukowe oraz do ich opiekunów naukowych).

Częściami składowymi kongresu będą m.in. warsztaty, spotkania tematyczne i branżowe, szkolenia dla członków kół naukowych i ich opiekunów, prezentacja założeń Konstytucji dla Nauki z punktu widzenia młodych naukowców (z udziałem wicepremiera J. Gowina) oraz finał konkursu na najlepsze projekty naukowe. Po kongresie ukaże się publikacja „StRuNa. Rocznik ruchu naukowego”.

więcej...
2016-11-03

Nauka movi(e)

 

 

Kolonizacja Marsa do niedawna wydawała się science fiction. Okazuje się, że aby sięgać po marzenia, nawet te kosmiczne, potrzebna jest pasja i ciężka, systematyczna praca.

 

To wyróżnia zaangażowanych w studenckim kole naukowym "Skaner" działającym pod kierunkiem dr. hab. inż. Grzegorza Granosika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki PŁ.

 

Sukcesy przyszły studentom szybko, wśród najważniejszych są: zwycięstwo w European Rover Challenge 2016 oraz 5. miejsce w University Rover Challenge - zawodach łazików marsjańskich stworzonych przez drużyny z całego świata.

 

Drużynę Raptors tworzą: Mateusz Kujawiński, Kacper Andrzejczak, Tomasz Kubiak, Piotr Zieliński, Łukasz Chlebowicz, Dawid Pilarski, Karolina Nowak.

 

Więcej o Zespole na koncie w portalu Facebook(link is external) oraz na stronie www.raptors.p.lodz.pl

WEEIA

KALENDARZ

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2017-11-06

Decyzje stypendialne

 

Zapraszamy po odbiór decyzji w sprawie Stypendium Rektora.

Decyzje można odbierać w dziekanacie, pokój nr 3 i okienko nr 1.

2017-10-03

Komunikat dla studentów I roku

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania rejestracji na drugi semestr jest:

 

  • zaliczenie szkolenia BHP
  • przedłożenie w Dziekanacie Wydziału EEIA orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do realizacji studiów na wybranym kierunku (w terminie do 31.10.2017)
2017-10-02

Kurs BHP

 

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy kolejno przejść przez ścieżkę:

 

www.virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta i Kurs BHP. Na kolejnej stronie należy wybrać ponownie zakładkę Kurs BHP 
i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Bibliotece lub z Dziekanatu.

 

Na wyświetlonej stronie należy podać klucz dostępu w polu: "WEEIiA wrzesień 2017"

 

Klucz dostępu do kursu: WEE-9-2017

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 29.10.2017r.

 

Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

 

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

 

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

NASI PARTNERZY