Wikamp


Fb

WEEIA

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

WEEIA

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2018-04-20

Godziny dziekańskie

 

W związku z Akademickimi Targami Pracy, ogłaszam godziny dziekańskie w środę 25.04 od 9:00 do 13:00 dla studentów wszystkich stopni i rodzajów studiów.

 


Dziekan Wydziału EEIA

dr hab. inż. Sławomir Hausman

2018-04-04

Decyzje stypendialne

 

Zapraszamy po odbiór decyzji w sprawie Stypendium Rektora.

Decyzje można odbierać w dziekanacie, pokój nr 3 i okienko nr 1.

2018-03-23

Kurs BHP

 

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy kolejno przejść przez ścieżkę:

virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta
i Kurs BHP. Na kolejnej stronie należy wybrać ponownie zakładkę Kurs BHP
i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Bibliotece lub z Dziekanatu.

Na wyświetlonej stronie należy podać klucz dostępu w polu:
"WEEIiA marzec 2018".
Klucz dostępu do kursu: WEE-3-2018

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 23.04.2018r.
Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

NASI PARTNERZY