Wikamp


Fb

WEEIA

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
2016-01-19

X edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego


Wnioski należy składać ściśle wg wytycznych zawartych w "Zasadach wyłaniania rekomendowanych przez JM Rektora PŁ wniosków o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego- edycja 2016" Zasady, Regulamin oraz wszystkie niezbędne wnioski dostępne są w załącznikach. 


załączniki

WEEIA

KALENDARZ

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2016-01-19

Kurs BHP

 

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy po zalogowaniu się do platformy WIKAMP (www.edu.p.lodz.pl) wybrać WEEIA w bloku Wirtualne Wydziały.

 

Na wyświetlonej stronie widnieć będzie link "Kurs BHP". Po wejściu w link należy podać klucz dostępu w polu "WEEIiA styczeń 2016". Klucz dostępu do kursu: WeE-BhP

 

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie do 30.01.2016r.Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

 

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

NASI PARTNERZY