Wikamp


Fb

WEEIA

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
2017-06-14

Ericsson Summer School

 

Ericsson zaprasza do udziału w Ericsson Summer School – bezpłatnym, intensywnym kursie programowania łączącym teoretyczne wykłady z praktycznymi ćwiczeniami domowymi. W kursie mogą wziąć udział wszyscy studenci kierunków technicznych chcący rozwijać swoje umiejętności programistyczne w języku C++.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w dniach 03.07.2017 – 04.08.2017 w siedzibie firmy w Łodzi.

Aby zgłosić swoją chęć udziału w Ericsson Summer School, wystarczy do 18.06.2017r. zarejestrować się i rozwiązać test, na podstawie którego kandydat jest kwalifikowany do grupy osób o podobnym poziomie wiedzy. Wynik testu nie decyduje o przyjęciu, a jedynie o przypisaniu do odpowiedniej grupy. Przy wyborze uczestników brany pod uwagę jest kierunek i rok studiów.

Wszystkie informacje dotyczące Ericsson Summer School wraz z tematyką zajęć można znaleźć na stronie: bit.ly/ericssonsummerschool

2016-11-03

Nauka movi(e)

 

 

Kolonizacja Marsa do niedawna wydawała się since fiction. Okazuje się, że aby sięgać po marzenia, nawet te kosmiczne, potrzebna jest pasja i ciężka, systematyczna praca.

 

To wyróżnia zaangażowanych w studenckim kole naukowym "Skaner" działającym pod kierunkiem dr. hab. inż. Grzegorza Granosika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki PŁ.

 

Sukcesy przyszły studentom szybko, wśród najważniejszych są: zwycięstwo w European Rover Challenge 2016 oraz 5. miejsce w University Rover Challenge - zawodach łazików marsjańskich stworzonych przez drużyny z całego świata.

 

Drużynę Raptors tworzą: Mateusz Kujawiński, Kacper Andrzejczak, Tomasz Kubiak, Piotr Zieliński, Łukasz Chlebowicz, Dawid Pilarski, Karolina Nowak.

 

Więcej o Zespole na koncie w portalu Facebook(link is external) oraz na stronie www.raptors.p.lodz.pl

2016-11-15

Nauka movi(e)

 

Bohaterem kolejnego odkrycia w cyklu "Nauka movi(e)" jest prof. Piotr Borkowski z Wydziału  Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.

 

Naukowiec jest koordynatorem podpisanej w kwietniu 2016 roku umowy między Politechniką Łódzką a Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. Porozumienie ma charakter umowy ramowej i przewiduje rozwój współpracy w zakresie elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki, mechaniki, fizyki oraz inżynierii badań w dziedzinie fizyki molekularnej i jądrowej.

 

Z inicjatywy prof. Piotra Borkowskiego, kierownika Katedry Aparatów Elektrycznych,  uruchomiono na PŁ innowacyjny i unikatowy kierunek inżynierskich studiów - systemy sterowania inteligentnymi budynkami. Przygotowuje on specjalistów z zakresu systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków.

 

 

2017-03-07

Nauka movi(e)

 

Dynamiczny rozwój nowych technologii stwarza użytkownikom sprzętu elektronicznego coraz większe możliwości. Oferta i dostępność powiększają się, ale problemy z diagnostyką i awariami pozostają. W Instytucie Systemów Inżynierii Elektrycznej na Wydziale EEIA prof. dr hab. Michał Tadeusiewicz i dr hab. Stanisław Hałgas, prof. PŁ pracują nad detekcją uszkodzeń, między innymi, w sprzętach codziennego użytku – telewizorach, czy telefonach.

wywiad

WEEIA

KALENDARZ

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2017-06-05

Komunikat w sprawie wydłużenia wypłat stypendiów do 10 miesięcy

 

Informujemy, iż w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 podjęto decyzję o przedłużeniu  do 10 miesięcy wypłat niżej wymienionych świadczeń:

 

  • stypendium socjalnego wraz ze zwiększeniem z z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki;
  • stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najelpszych studentów
  • stypendium dla najlepszych doktorantów

NASI PARTNERZY