Wikamp


Fb

WEEIA

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

WEEIA

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2018-01-29

Kurs BHP


Dla studentów polskojęzycznych

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy kolejno przejść przez ścieżkę:

virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta
i Kurs BHP. Na kolejnej stronie należy wybrać ponownie zakładkę Kurs BHP
i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Bibliotece lub z Dziekanatu.

Na wyświetlonej stronie należy podać klucz dostępu w polu:
"WEEIiA wrzesień 2017".
Klucz dostępu do kursu: WEE-9-2017

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 05.02.2018r.

Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

2017-11-06

Decyzje stypendialne

 

Zapraszamy po odbiór decyzji w sprawie Stypendium Rektora.

Decyzje można odbierać w dziekanacie, pokój nr 3 i okienko nr 1.

NASI PARTNERZY