Wikamp


Fb

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2016-06-29

Kurs BHP

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy po zalogowaniu się do platformy WIKAMP (www.edu.p.lodz.pl) wybrać WEEIA w bloku Wirtualne Wydziały. 

Na wyświetlonej stronie widnieć będzie link "Kurs BHP". Po wejściu w link należy podać klucz dostępu w polu "WEEIiA wrzesień 2015".

Klucz dostępu do kursu: czerwiec-WeEiA

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie do 07.07.2016r.

Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

NASI PARTNERZY