Wikamp


Fb

WEEIA

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
2017-09-20

Wyniki rekrutacji - drugi etap

 

Lista osób przyjętych na kierunek:

 

 

Lista osób nieprzyjętych

2016-11-03

Nauka movi(e)

 

 

Kolonizacja Marsa do niedawna wydawała się science fiction. Okazuje się, że aby sięgać po marzenia, nawet te kosmiczne, potrzebna jest pasja i ciężka, systematyczna praca.

 

To wyróżnia zaangażowanych w studenckim kole naukowym "Skaner" działającym pod kierunkiem dr. hab. inż. Grzegorza Granosika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki PŁ.

 

Sukcesy przyszły studentom szybko, wśród najważniejszych są: zwycięstwo w European Rover Challenge 2016 oraz 5. miejsce w University Rover Challenge - zawodach łazików marsjańskich stworzonych przez drużyny z całego świata.

 

Drużynę Raptors tworzą: Mateusz Kujawiński, Kacper Andrzejczak, Tomasz Kubiak, Piotr Zieliński, Łukasz Chlebowicz, Dawid Pilarski, Karolina Nowak.

 

Więcej o Zespole na koncie w portalu Facebook(link is external) oraz na stronie www.raptors.p.lodz.pl

2016-11-15

Nauka movi(e)

 

Bohaterem kolejnego odkrycia w cyklu "Nauka movi(e)" jest prof. Piotr Borkowski z Wydziału  Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.

 

Naukowiec jest koordynatorem podpisanej w kwietniu 2016 roku umowy między Politechniką Łódzką a Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. Porozumienie ma charakter umowy ramowej i przewiduje rozwój współpracy w zakresie elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki, mechaniki, fizyki oraz inżynierii badań w dziedzinie fizyki molekularnej i jądrowej.

 

Z inicjatywy prof. Piotra Borkowskiego, kierownika Katedry Aparatów Elektrycznych,  uruchomiono na PŁ innowacyjny i unikatowy kierunek inżynierskich studiów - systemy sterowania inteligentnymi budynkami. Przygotowuje on specjalistów z zakresu systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków.

 

 

2017-03-07

Nauka movi(e)

 

Dynamiczny rozwój nowych technologii stwarza użytkownikom sprzętu elektronicznego coraz większe możliwości. Oferta i dostępność powiększają się, ale problemy z diagnostyką i awariami pozostają. W Instytucie Systemów Inżynierii Elektrycznej na Wydziale EEIA prof. dr hab. Michał Tadeusiewicz i dr hab. Stanisław Hałgas, prof. PŁ pracują nad detekcją uszkodzeń, między innymi, w sprzętach codziennego użytku – telewizorach, czy telefonach.

wywiad

WEEIA

KALENDARZ

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY DZIEKANATU

2017-08-23

Stypendium ministra 2017/2018

 

Informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać w dziekanacie do 8 września 2017 r.

 

Szczegółowe informacje dlstępne są na stronie internetowej: 

https://www.p.lodz.pl/pl/lista/stypendium-ministra

2017-08-23

Oferta Pracy


Nazwa jednostki: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Instytut Informatyki Stosowanej – Łódź, Polska


Nazwa stanowiska:  doktorant – stypendysta


Wymagania: kandydat na stanowisko doktoranta-stypendysty w Instytucie Informatyki Stosowanej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechnika Łódzka, powinien posiadać:

 

 1. tytuł magistra automatyki i robotyki, informatyki lub matematyki,
 2. status doktoranta na kierunku automatyka i robotyka lub informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechniki Łódzkiej od roku akademickiego 2017/2018,
 3. doświadczenie w programowaniu mikroprocesorów, budowy układów wykonawczych automatyki oraz umiejętność programowania w Matlabie i Simulinku.
 4. dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 5. umiejętność pracy w grupie, silną motywację i kreatywność.
 

Opis zadań: Udział w realizacji projektu pt.: „Dyskretne sterowanie typu PID zmiennych niecałkowitych rzędów” nr rejestracyjny 2016/23/B/ST7/0386 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach projektu doktorant stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych w zakresie: synteza prostego układu sterowania śmigłem drona z napędem prądu stałego oraz regulatorem typu PID realizowanym za pomocą systemu mikroprocesorowego, oprogramowanie mikroprocesora realizującego różne struktury dyskretnego algorytmu sterowania typu PID zmiennych niecałkowitych rzędów, pomiary dynamiki układu zamkniętego oraz ich analiza z wykorzystaniem programu Matlab oraz Simulink, udział w przygotowaniu i testowaniu toolboxa programu Matlab dotyczącego rozwiązań równań zmiennych niecałkowitych rzędów. Badania będą realizowane w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oferuje dostęp do sprzętu i oprogramowania. Wymagane będzie uczestnictwo w regularnych spotkaniach zespołu realizującego grant (Łódź, Białystok) oraz przedstawianie wyników badań zgodnych z harmonogramem grantu.


Typ konkursu NCN: OPUS 12


Termin składania ofert:  do 30 września 2017 r.  do godziny 15:00


Forma składania ofert:  e-mail


Warunki zatrudnienia: Stypendium w kwocie 3000 PLN/miesiąc do 36 miesięcy.  Okres wypłacania stypendium będzie uzgodniony bezpośrednio z kandydatem po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.


W ramach konkursu zostanie wybrana jedna osoba spełniająca warunki określone w regulaminie NCN przyznawania stypendiów w ramach projektów.


Wymagane dokumenty:


 1. podanie zawierające dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi,
 2. list motywacyjny w języku polskim,
 3. życiorys naukowy (uwzględniający dotychczasowe osiągniecia naukowe: staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach i tp.),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. informacja/zaświadczenie o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 lub o wpisie do rejestru doktorantów na Politechnice Łódzkiej.


Dodatkowe informacje:


 1. Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu.
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
 3. Na podaniu i CV należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).Forma składania ofert:  zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy przewodniczącej komisji konkursowej dr hab. Doroty Mozyrskiej, prof. PB – d.mozyrska@pb.edu.pl oraz na adres: postalcz@p.lodz.pl (prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk)

NASI PARTNERZY